Лични данни

Лични данни

Naidobriteoferti.bg е управляван от условията и политиката ни за конфиденциалност посочени по-долу. Разбира се всички тези условия за съобразени със Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и българското законодателство. Те ще бъдат обвързващи за вас, така че, моля да ги прочетете внимателно и в случай, че не сте съгласни с тях,да напуснете сайта.

Трябва да сте наясно, че имаме правото да променяме по наше усмотрение по всяко време и без предварително уведомление тези правила, така че ви молим да проверявате нашия сайт за актуализации.

 1. Събиране и използване на лична информация.

   

А) Информация, свързана с личните ви данни: naidobriteoferti.bg събира лична информация, която може да се използва, за да ви идентифицираме като физическo лице само ако вие директно ни предоставите тази информация.

Използване на лични данни:Като администратор на лични данни с № 418515, имаме правото да използваме вашите лични данни, за да комуникираме директно с вас. Можем също така да ви пращаме имейли, съдържащи бюлетини, новини, промоции и специални оферти. Ако не желаете да получавате подобни имейли, ние ви предоставяме възможност да се отпишете или да нагласите настройките на пощата си, така че да не ги получавате.

Б) Информация за вас, която не е свързана с личните ви данни (която не ви идентифицира като физическо лице): naidobriteoferti.bg събира и използва информация, свързана с активността и поведението ви на нашия сайт, която информация не е от личен характер и не ви идентифицира, като физическо лице. Запазваме си правото да събираме и използваме подобна информация с цел подобряване на предлаганите от нас услуги.

Как използваме информацията, която не ви идентифицира като физическо лице? Използваме или може да използваме във всеки един момент така наречените бисквитки „Cookies“, за да осъществим следните дейности:

 • За да запаметим информация за вас, така че да не трябва да я въвеждате всеки път, когато посетите сайта ни.
 • За да подготвим и подсигурим най-подходящото за вас съдържание и информация.
 • За да осигуряваме и следим ефективността на нашите услуги.
 • За да събираме и анализираме статистически данни, като брой посетители на сайта, трафик и демографски параметри.
 • За да предоставяме реклами на ползваните от вас браузери, устройства и социални медии.
 1. Споделяне на събраната от нас лична информация:

А) Лични данни и информация, която ви идентифицира като физическо лице:

Ние не бихме продали или отдали под наем вашите лични данни на трети страни, които не са свързани с Naidobriteoferti.bg.

Naidobriteoferti.bg се ангажира да пази вашите лични данни и данните, които вие доброволно сте ни предоставили. Ние събираме тази информация с цел да обработим вашите поръчки и с цел свободна комуникация с нашите посетители, потребители и клиенти.

Ние няма да търгуваме с личните ви данни и не бихме отдала под наем или продали личните ви данни, на която и да е друга компания или трета страна. Тези данни ще бъдат използвани единствено от куриерската фирма посредник с цел комуникация и доставка на вашите пратки.

Когато направите покупка от Naidobriteoferti.bg, ще бъдете помолени да предоставите вашето име, имейл адрес, адрес за фактуриране, адрес за доставка. Подробностите за всички ваши сделки с нас сесъбират и съхраняват.

Б) Информация за вас, която не е свързана с личните ви данни(която не ви идентифицира като физическо лице):

 

Naidobriteoferti.bg си запазва правото да споделя с трети страни информация, която не е свързана с личните ви данни и не ви идентифицира като физически лица, в това число и информация придобита чрез инструменти от типа на бисквитки „Cookies“, по причини описани в секция „Как използваме информацията, която не ви идентифицира като физическо лице“. Всяка събрана и споделена информация в този контекст няма да съдържа личните ви данни и няма да ви идентифицира, като физическо лице.

 1. Бисквитки „Cookies“

Когато посетите нашия сайт, ние може да изпратим една или повече бисквитки към вашия компютър. Бисквитката е малък текстов файл, представляващ последователност от букви и цифри, които по уникален начин разпознават вашия браузер и ни дават възможност да подобрим предлаганите от нас услуги и да комуникираме с нашите потребители чрез други медии извън нашия сайт.

А) Трайните бисквитки остават на твърдия диск, дори след като затворите вашия браузер.

Трайните бисквитки могат да бъдат използвани от вашия браузер и в последващи визити на сайта. Трайните бисквитки могат да бъдат премахнати, като следвате инструкциите на вашия уеб браузер за това.

Б) Сесийната бисквитка е временна и се премахва, след като затворите вашия браузер.

Може да нагласите вашия браузер да отказва всякакви видове бисквитки или да ви уведомява за всяка закачена бисквитка, така че да разполагате с пълен контрол.

 1. Реклами, които вървят от името на Naidobriteoferti.bg

Naidobriteoferti.bg може и си запазва правото да пуска и управлява реклами в следните медии: Facebook.com и партньорските им мрежи, Google.bg и партньорските им мрежи, Youtube.com и партньорските им мрежи.

Naidobriteoferti.bg си запазва правото да използва събраната чрез бисквитки „Cookies“ информация за вас, която не е свързана с личните ви данни и не ви идентифицира като физическо лице, за да ви предоставя реклами, рекламни съобщения и новини във връзка с нашите продукти и услуги, чрез трети страни и сайтове, които включват, но не се ограничават до Facebook.com и партньорските им мрежи, Google.bg и партньорските им мрежи, Youtube.com и партньорските им мрежи.