Може ли да ми издадете фактура за закупения продукт?

Да, разбира се. Издаваме фактури при заявка на клиента. Просто ни кажете и подгответе необходимите данни и ще го направим.