Какво да направя, ако получа продукт с фабричен дефект?

Замяната на продукт при фабричен дефект е възможна при следните условия:

  • Ако желаете да ви бъде заменен продукт в рамките на 30 дни от датата на получаване му, замяната е за наша сметка. За целта трябва да се свържете с нас, за да изпратим куриер в удобни за вас ден и час. Той ще ви достави новия продукт и ще вземе стария.
  • Ако желаете замяна на продукта след изтичане на 30-те дни тест период, разходите за куриерската услуга са за ваша сметка. Процедурата е същата, като описаната по-горе – подавате заявка за замяна, изпращаме куриер в удобни за вас ден и час, и той ви доставя новия продукт, като му предавате стария.

NB! Имайте предвид, че условието, за да получите новия продукт, е да предадете стария на куриера. В противен случай замяната се анулира.